Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

Tėvai: Valdas Vaičiulis, Tomas Danila, Mindaugas Šileika;

Mokytojai: Aušra Skrebienė, geografijos vyresnioji mokytoja; Sandra Daukantienė, pradinio ugdymo mokytoja metodinikė; Rita Karpavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Atnaujinta: 2017-10-20