Pranešimai

Pavėžėjimo grafikas nuo spalio 15 dienos (paredaguotas)

MOKINIŲ VEŽIMAS Į PAMOKAS IR PO PAMOKŲ

Į PAMOKAS

Vairuotojas R. Kepalinskas

Iš Maženių – 7.10 val.

Iš Genėtinių – 7.25 val.

Iš Juškų sodybos – 7.30 val.

Iš Šilų – 7.50 val.

Iš Vėjeliškių – 7.55 val.

Iš Praščiūnų  – 7.55 val.

Vairuotojas  V. Steponavičius

Iš Vadoklių – 7.00 val.

Iš  Mikėnų  – 7.00 val.

Iš Šilų – 7.15 val.

Iš Traupio – 7.40 val.

Iš Levaniškio – 7.50 val.

 Iš Kučkų – 8.00 val.

Vairuotojas  G. Karaliūnas

Iš Trumpragio – 7.15 val.

Iš Nevėžio – 7.25 val.

Iš Raguvėlės – 7.35 val.

Iš Juostininkų  – 7.45 val.

Iš Kirmėlių – 7.55 val.

PO PAMOKŲ

Vairuotojas  R. Kepalinskas

Į Vėjeliškius, Praščiūnus, Šilus – 15.50 val.

Į Juškų sodybą, Genėtinius, Maženius –16.10 val.

Vairuotojas  V. Steponavičius

Į Kučkus, Levaniškį, Traupį, Šilus, Mikėnus, Vadoklius –15.40 val.

Vairuotojas  G. Karaliūnas

Į Kirmėlius, Juostininkus, Raguvėlę,  Trumpragį, Nevėžį – 15.50 val.

Autorius:
Lilija
Pleškienė

Klasių veiklos kuratorė
Ankstesnės naujienos


Rugsėjo 12 dieną, gimnazijos 1–2 klasių mokiniams saugaus eismo pamoką vedė Panevėžio rajono bendruomenės pareigūnės Laima Keblienė ir Sandra Paškevičiūtė. Susitikimo metu policijos pareigūnės paaiškino mokiniams saugaus elgesio kelyje svarbą.

Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ skelbta vaikų ir jaunuolių kūrybinio rašymo iniciatyva „Raš-TAU(k)“ baigėsi. Per visą vasarą vaikai ir jaunuoliai redakcijai galėjo siųsti savo ruoštus tekstus apie vietos bendruomenėje gyvenančius, kuriančius, savo veikla pasižymėjusius žmones. 

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Prašome  perduoti informaciją mokytojams, klasių, grupių auklėtojams, kad kuo daugiau tėvų susipažintų su kvietimu ir išnaudotų galimybę patekti į renkamą grupę. Registruotis telefonu 8 (45) 460264, 8 616 46426 iki rugsėjo mėn. 21 d. Išsamesnė informacija prisegtuke.