Pranešimai

„Raš-TAU(k)“ projektas pasiekė finišą

Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ skelbta vaikų ir jaunuolių kūrybinio rašymo iniciatyva „Raš-TAU(k)“ baigėsi. Per visą vasarą vaikai ir jaunuoliai redakcijai galėjo siųsti savo ruoštus tekstus apie vietos bendruomenėje gyvenančius, kuriančius, savo veikla pasižymėjusius žmones. Panevėžio rajono savivaldybės remto projekto tikslas buvo skatinti jaunosios kartos kūrybiškumą ir projektui „Raš-TAU(k)“ suburti įvairaus amžiaus bei socialinio statuso žmones skirtingose bendruomenėse.

Sveikiname mūsų gimnazijos 7 klasės mokinę Tają Jasaitę, gyvenančią Vadoklių miestelyje, projekte laimėjusią I- ąją vietą. Drauge visi laukiame nuotraukų ir  tekstų, kurie bus publikuojami laikraščio „Tėvynė“ numeriuose.

Autorius:
Lilija
Pleškienė

Klasių veiklos kuratorė
Ankstesnės naujienos


Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Prašome  perduoti informaciją mokytojams, klasių, grupių auklėtojams, kad kuo daugiau tėvų susipažintų su kvietimu ir išnaudotų galimybę patekti į renkamą grupę. Registruotis telefonu 8 (45) 460264, 8 616 46426 iki rugsėjo mėn. 21 d. Išsamesnė informacija prisegtuke.