Pranešimai

Gerbiami tėveliai, šių metų spalio 24 d., antradienį, Raguvos gimnazijos teatro menėje vyks Visuotinis tėvų susirinkimas. Susirinkimo pradžia – 17.30 val. Lauksime atvykstant.

Paramos vaikams centre pradėjo veikti „Tėvų linija” – pagalba telefonu tėvams, įtėviams, globėjams. Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., paskambinę nemokamu numeriu 8 800 900 12, tėvai galės su psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. 

Mokinių vežimas po pamokų nuo rugsėjo 26 dienos

Kaip pradėti naudotis „Vyturio“ leidyklos elektronine biblioteka?

Informuojame, kad Panevėžio r. Raguvos gimnazija, ir šiais 2017–2018 mokslo metais bendradarbiauja su mokyklinių uniformų siuvykla UAB  „Manovita“. 

Rugsėjis žengia naują žingsnį. Dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę. Kas metai pasikartojančią ir kaskart vis kitokią… Kitokią todėl, kad neseniai į naująjį gyvenimą išlydėjome 23 mūsų abiturientus ir dalį dešimtokų. Pasikartojanti, nes gimnaziją papildė negausus būrys naujokų.

Informacija vaizdžiai: mokiniams, mokinių tėvams, mokytojams.