Dokumentai

Informacija mokinių tėvams

Valgiaraštis.docx

Maitinimo tvarkos aprašas.pdf

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos

Raguvos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2016 m..doc

Dalykų vertinimas.doc


Informacija mokiniams

Mokinių vežimo į gimnaziją grafikas.docx

Mokinių išvežimo po pamokų namo grafikas.docx

Mokinių išvežimo po pamokų sąrašai.docx


Dokumentai mokytojams

Mokytojo pareigybės aprašas.pdf

Detaliųjų planų lentelės pavyzdys.doc

Ugdymo organizavimas 2016–2017 m. m.doc

Pasirenkamojo dalyko programa.doc

8 kl integruotų pamokų planas 2016–2017.doc

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2017-03-13