Savivalda

GIMNAZIJOS TARYBA

Tėvai: Valdas Vaičiulis, Tomas Danila, Mindaugas Šileika;

Mokytojai: Aušra Skrebienė, geografijos vyresnioji mokytoja; Sandra Daukantienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; Rita Karpavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Mokiniai: Lina Liaudanskaitė, Kotryna Juškaitė, Fausta Egidija Kanoverskytė.

Atnaujinta: 2017-11-15