Mokytojai

Angelė Kizienė
Pradinių klasių mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Pradinių klasių mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai: 3 klasės mokytoja

Rūta Juškienė
Pradinių klasių mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Pradinių klasių mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: 1 klasės mokytoja

Sandra Vaičiulienė
Pradinių klasių mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Pradinių klasių mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai: (vaiko priežiūros atostogose)

Sandra Daukantienė
Pradinių klasių mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Pradinių klasių mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai: 4 klasės mokytoja

Violeta Žudienė
Lietuvių kalbos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai: Lietuvių kalba

Rita Karpavičienė
Lietuvių kalbos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai: Lietuvių kalba

Laura Malinauskienė
Tikybos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Katalikų teologija
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja 
Mokomieji dalykai: Tikyba

Eglė Balsienė
Anglų kalbos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Prancūzų filologija; anglų filologija; mokytoja 
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai: Anglų kalba 

 

Dovilė Balinš
Anglų kalbos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Anglų filologija, mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Anglų kalba
 

Jolanta Kairytė
Rusų kalbos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytoja; andragogė 
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Rusų kalba

Jolanta Skikienė
Vokiečių kalbos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Vokiečių filologija, mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Vokiečių kalba

Zita Kasnauskienė
Matematikos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Matematikos ir fizikos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Matematika

Daiva Dainienė
Matematikos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Matematikos mokytoja, andragogė
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Matematika

Diana Grigaliūnienė
Informatikos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Informatikos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Informacinės technologijos

Indrė Lebedytė-Mečionienė
Chemijos, technologijų mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Chemija
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja
Mokomieji dalykai: Chemija, technologijos (vaiko priežiūros atostogose)
 

Lilijana Nikolajenko
Fizikos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Fizikos ir astronomijos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai: Fizika

Rasa Pranckevičienė
Istorijos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslų mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai: Istorija

Aušra Skrebienė
Geografijos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Geografijos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Geografija

Jovita Ulytė
Biologijos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Biologė
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Biologija

Ingrida Bučinskienė
Muzikos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Edukologija
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai: Muzika

Jovita Šikšnienė
Dailės ir braižybos mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Dailės mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Dailė, braižyba

Algirdas Rutkauskas
Technologijų ir automobilio mokytojas

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Vidurinės mokyklos techninių disciplinų mokytojas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Mokytojas metodininkas
Mokomieji dalykai: Technologijos, automobilis

Sigitas Žudys
Kūno kultūros mokytojas

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Kūno kultūros dėstytojas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnysis mokytojas
Mokomieji dalykai: Kūno kultūra, žmogaus sauga

Artūras Namavičius
Kūno kultūros mokytojas

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Mokytojas treneris
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnysis mokytojas
Mokomieji dalykai: Kūno kultūra

Saulius Žvironas
Kūno kultūros mokytojas

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnysis mokytojas
Mokomieji dalykai: Kūno kultūra

Aušra Žilinskienė
Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Pradinių klasių mokytoja, andragogė
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja

Ingrida Žuralovičienė
Pradinių klasių mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Pradinių klasių mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: 2 klasės mokytoja

Aleksandras Ševeliovas
Vairavimo instruktorius

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Vairavimo instruktorius
Mokomieji dalykai: Praktinis vairavimas

Raguvos gimnazijoje dirba 27 mokytojai.