Administracija

Asta Sakalauskienė
Direktorė

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Edukologijos magistras, informatikos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Direktorė, informacinių technologijų mokytoja, II vadybinė kategorija
Mokomieji dalykai: Informacinės technologijos

Kontaktai:
Telefonas: 8 (45) 591 498

Aurelija Petrauskienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Spec. pedagogas - logopedas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija, vyresnioji spec. pedagogė
Mokomieji dalykai: Logopedė, spec. pedagogė

 

Kontaktai:
Telefonas: 8 (45) 591 498

Vitalija Blebaitė
Moksleivių neformaliojo švietimo organizatorė

Išsilavinimas: Aukštasis
Įgyta specialybė: Vidurinės mokyklos prancūzų kalbos mokytoja 
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Papildomojo ugdymo organizatorė, mokytoja metodininkė 
Mokomieji dalykai: Prancūzų kalba, neformalusis ugdymas 
 

Kontaktai:

Audrius Karaliūnas
Direktorės pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

Kontaktai:
Telefonas: 8-682-14021

Ina Kazinskienė
Raštinės vedėja

Kontaktai:
Telefonas: 8 (45) 591 498

Aida Liaudanskienė
Buhalterė

Kontaktai:
Telefonas: 8 (45) 591 498