Renginiai

Panevėžio rajono pagalbos mokiniui specialistės Raguvos gimnazijoje

2019 m. balandžio 24 d. Raguvos gimnazijoje vyko seminaro „Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių stebėjimas, vertinimas ir skatinimas“ III d. „Kokia turi būti pamoka dirbant su hiperaktyviais vaikais?“. Tai institucinio lygio pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ilgalaikė programa. Programos rengėjai - Vida Valiukienė, Panevėžio rajono logopedų, spec. pedagogų ir mokytojų padėjėjų metodinio būrelio pirmininkė, Tomas Lagūnavičius, socialinių mokslų daktaras, psichologas, Renata Jankevičienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja.

Pirmoje programos dalyje buvo išklausytas Tomo Lagunavičiaus seminaras „Kokia turi būti pamoka dirbant su hiperaktyviais vaikais?“.

Savarankiškus darbus pagalbos mokiniui specialistės atliko pagal Vidos Valiukienės pateiktą klausimyną. Reikėjo aprašyti ugdymo įstaigos šias sritis: orientavimąsi į mokinių poreikius; pasiekimų ir pažangos stebėjimą; SUP mokinių vertinimo įvairovę.

Trečioje dalyje buvo prisiminta, kokiais  dokumentais ir teisės aktais reikėtų  vadovautis atliekant SUP mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimą bei vertinimą. Panevėžio r. logopedų, specialiojo ugdymo pedagogų ir mokytojų padėjėjų metodinio būrelio narėms buvo pristatyta Panevėžio r. ugdymo įstaigų SUP mokinių stebėjimo, vertinimo ir skatinimo sričių analizė. Apžvelgti statistiniai rajono specialiųjų poreikių mokinių duomenys. Kalbėta apie hiperaktyvių vaikų skatinimą, sudominimą bei dėmesio išlaikymą. Pristatyta metodinė priemonė skirta  SUP mokinių dėmesio, mąstymo, kalbos lavinimui ir mokinių pasiektos pažangos vertinimui.

Raguvos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VGK pirmininkė Aurelija Petrauskienė parengė ir pristatė pranešimą ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių stebėjimas ir fiksavimo patirtis Panevėžio r. Raguvos gimnazijoje“.

Renginio pabaigoje nuspręsta parengti bendrą rajono SUP mokinių individualios pažangos stebėjimo, vertinimo ir fiksavimo  formą, kurią pildytų pagalbos mokiniui specialistai.

Autorius:
Vida
Valiukienė

Raguvos gimnazijos logopedė, specialiojo ugdymo pedagogė. Panevėžio rajono logopedų, spec. pedagogų ir mokytojų padėjėjų metodinio būrelio pirmininkė.
Ankstesnės naujienos


Balandžio 29 d. Raguvos gimnazijos mokiniai paminėjo triukšmo suvokimo dieną. Buvo aptarti didžiausi triukšmo šaltiniai: oro uostas, autostrados, pramoniniai rajonai, garsi muzika. Išsiaiškinta kaip kenkia per didelis triukšmas ir kaip jį mažinti.

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet kovo–balandžio mėnesiais gimnazijoje vyko „Žemės mėnesio” renginiai. Telkiant dėmesį į miškus, jų pažinimą ir saugojimą, mokiniams buvo organizuojami  įvairūs praktiniai užsiėmimai. 5–6 klasių mokiniai vyko į Anykščių regioninį parką ...

Respublikinėje gamtosauginėje 1–8 klasių mokinių konferencijoje ,,PRADĖKIME NUO SAVĘS, kuri vyko 2019 m. balandžio 17 d.  Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje, puikiai pasirodė 8 kl. mok. Viktoras Timofejevas. Jo pranešimo tema „Dabarties ir ateities turtai"...

Tarptautinė šokio diena, sutapatinta su prancūzų baletmeisterio, „šiuolaikinio baleto tėvo“ Žano Žoržo Noverio gimtadieniu, švenčiama nuo 1982 metų. Šiandien ji buvo minima ir mūsų gimnazijoje. Kadangi šokio menas išsirutuliojo iš liaudiškų apeigų – šokių, ir šventę pradėjome...

Švietimo įstaigų pasidalytoji lyderystė – galimybė skatinti naujoves, kūrybiškumą ir vienybę siekiant bendro tikslo, tad mūsų gimnazija atvira kitoms ugdymo įstaigoms, direktorės Astos...