Renginiai

Vertingi žurnalo „Reitingai“ vyriausiojo redaktoriaus Gintaro Sarafino mokymai

Kovo 13 d. Panevėžio rajone nuo pat ryto mokymus vedė žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius, Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupės vadovas Gintaras Sarafinas. Svečias stažavosi Jungtinėje Karalystėje, Vokietijos, Italijos, Švedijos mokyklose.

Mūsų gimnazijoje mokymai prasidėjo 12.00 val. 5 pamoką užsiėmimas „Kaip išsirinkti kokybiškiausią aukštąją mokyklą?“ vyko su IVg klasės mokiniais, 6 pamoką – tema „Kokias klaidas daro mokiniai planuodami savo karjerą“ – su II–IIIg klasių mokiniais, 7 pamoką – su mokytojais tema „Kaip pakreipti vaiką/jaunuolį, kad profesiją jis pasirinktų teisingai?“ Kaip atsakingai pasirinkti profesiją arba kokios lengvabūdiško žingsnio pasekmės?“. Mokymai vyko tris valandas.

Mokytojai ir mokiniai išgirdo daug tikrų pavyzdžių, praktinių patarimų ir naudingų įžvalgų.  Esame dėkingi Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Algirdui Kęstučiui Rimkui, Panevėžio rajono švietimo centro direktorei Jurgita Vaitiekūnienei, mūsų gimnazijos direktorei Astai Sakalauskienei už iniciatyvą ir galimybę dalyvauti gerbiamo Gintaro Sarafino mokymuose. 

Karjeros koordinatorė Dalia Karaliūnienė ir Klasių veiklos kuratorė Lilija Pleškienė

 
Ankstesnės naujienos


Raguvos gimnazijoje kasmet kovo mėnesį minima Frankofonijos diena. Šiemet trys aštuntokai M. Miliauskas, L. Kavaliauskas, L.Muznikas, paminėdami Frankofonijos dieną, kūrė plakatą apie Paryžių. 

Kovo 7 d. Raguvos gimnazijoje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys „Bendrųjų bei  dalykinių kompetencijų ugdymas siekiant ugdymo kokybės pradinėse klasėse“. Renginyje dalyvavo  Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Pradinio ugdymo pedagogikos studentės ir dėstytojos.  

Vasario 27 d. gimnazijos Teatro menėje vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Mano kraštas“, skirtas Lietuvos Vietovardžių metams paminėti. Konkurse dėl prizinių vietų varžėsi 24 mokiniai.. 

Saulėtą kovo 6 d. būrelis Raguvos gimnazijos mokinių keliavo į netoliese esančią Raguvos Dievo Motinos Gimimo cerkvę, kurioje netradicinę pamoką vedė tėvas Fiodoras. Dalis šeštos, aštuntos ir III gimnazijos klasių mokinių drauge su istorijos ir tikybos mokytojomis...

Sausio 8, 14 dienomis 6–7kl. moksleiviams buvo vedama pamoka apie internetinę priklausomybę. Mokiniams buvo perskaitoma tam tikra situacija iš kitų paauglių gyvenimo. Diskusijos metu ją išanalizavo, balsavo arba už arba prieš, savo nuomonę pagrįsdami.