Renginiai

Gerosios patirties sklaidos renginys

Kovo 7 d. Raguvos gimnazijoje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys „Bendrųjų bei  dalykinių kompetencijų ugdymas siekiant ugdymo kokybės pradinėse klasėse“. Renginyje dalyvavo  Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Pradinio ugdymo pedagogikos studentės ir dėstytojos.  Susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skiriama pradinio ugdymo pedagogo darbo specifikai, bendrųjų bei dalykinių kompetencijų ugdymui pasitelkiant inovatyvias metodikas.

Gimnazijos  direktorė Asta Sakalauskienė viešnias supažindino su atnaujintomis gimnazijos erdvėmis, pasidalino naujais sumanymais ir vizijomis. Mokytojos metodininkės Ingrida Bučinskienė ir Angelė Kizienė vedė atviras pamokas: „Aktyvūs mokymo metodai muzikos pamokoje“ bei „Darbo patirtis su naujuoju lietuvių k. vadovėliu „Taip“, „Eduka“ platforma“.  Pradinių klasių mokytoja metodininkė Sandra Daukantienė pristatė inovatyvius metodus,  informacinius šaltinius, naują metodinę literatūrą, pradinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus. Geografijos mokytoja Aušra Skrebienė supažindino su GIS – geografinės informacijos sistema. Mokytoja Angelė Kizienė ir bibliotekininkė Dalia Karaliūnienė pristatė projektinės veiklos metodo taikymo ugdymo procese patirtį. Socialinė pedagogė Giedrė Šuminskaitė supažindino su mokinius įtraukiančiomis  popamokinėmis veiklomis.

Džiaugiamės, jog prasmingos veiklos bei gerosios patirties sklaida paliko neišdildomų įspūdžių ir suteikė praktinės naudos renginio dalyvėms.

Žinojimas, sklaida, dalinimasis įprasmina mokytojo darbą. Anot žymaus vokiečių rašytojo J.V. Gėtės, „Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias. Neužtenka norėti, reikia veikti“.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė bei renginio kuratorė Angelė Kizienė

 
Ankstesnės naujienos


Vasario 27 d. gimnazijos Teatro menėje vyko pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Mano kraštas“, skirtas Lietuvos Vietovardžių metams paminėti. Konkurse dėl prizinių vietų varžėsi 24 mokiniai.. 

Saulėtą kovo 6 d. būrelis Raguvos gimnazijos mokinių keliavo į netoliese esančią Raguvos Dievo Motinos Gimimo cerkvę, kurioje netradicinę pamoką vedė tėvas Fiodoras. Dalis šeštos, aštuntos ir III gimnazijos klasių mokinių drauge su istorijos ir tikybos mokytojomis...

Sausio 8, 14 dienomis 6–7kl. moksleiviams buvo vedama pamoka apie internetinę priklausomybę. Mokiniams buvo perskaitoma tam tikra situacija iš kitų paauglių gyvenimo. Diskusijos metu ją išanalizavo, balsavo arba už arba prieš, savo nuomonę pagrįsdami.

Kovo 8 d. mūsų gimnaziją aplankė „Mobili Bioklasė“. ,,Mobili bioklasė“– bendras Vilniaus universiteto ir kompanijos „Thermo Fisher Scientific Baltics“ projektas. Ši laboratorija ant ratų supažindina Lietuvos moksleivius su naujausiais biomokslų pasiekimais. 

2019 m. vasario 26 d. gimnazijoje vyko lytiškumo ugdymo pamoka 5–6 klasių mergaitėms tema „Kas su manimi vyksta?“. Pamoką vedė visuomenės sveikatos biuro specialistė Simona Šukė ir socialinė pedagogė Giedrė Šuminskaitė. Pamokos tikslas...