Pranešimai

Dovana gimnazijai – stendas „Lietuva amžių sūkuryje“

Ne vienas mokinys mokydamasis istorijos susiduria su sunkumais. Sakoma, kad geriausias pagalbininkas – planas. Vis tiktai pasinėrus į Lietuvos istoriją kyla daug klausimų, sunku įsiminti sausą informaciją. Į pagalbą mums atskubėjo  Rimantas Martusevičius – buvęs Raguvos vidurinės mokyklos mokinys, garbės pilietis, daug metų bendravęs su gimnazijos raštinės vedėja Ina Kuodiene. Taigi, istorijos kabinetas papuoštas nauja  metodine priemone „Lietuva amžių sūkuryje“ – istorijos laiko juosta stende. Mokiniai ir istorijos mokytoja  juo džiaugiasi, analizuoja.

Dėkojame Rimantui Misevičiui ir Inai Kuodienei už dovaną.

Autorius:
Lilija
Pleškienė

Klasių veiklos kuratorė
Ankstesnės naujienos


Anglų kalbos mokytojos Eglės Balsienės iniciatyva lapkričio 6 dieną gimnazijos mokytojus ir administracijos darbuotojus į Mokytojų kambarį subūrė pyragų kvapas. Tradicinę pyragų dieną susipažinome ir su naująja mūsų direktorės pavaduotoja Inga Kanišauske. 

Iškilmingas Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas šiemet vyko rudeniškame Bistrampolio dvare. Jame dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės pedagogai. Renginį vedė Liūdynės kultūros centro direktorė Karolina Raziūnienė ir iliuzionistas Mantas Žmuidzinavičius-Wizard. 

Šiandien rytas prasidėjo neįprastai – atvykusieji gimnazijos bendruomenės nariai, Utenos švietimo įstaigų atstovai  ir Panevėžio rajono savivaldybės vyr. specialistė Salvinija Motiejauskienė buvo apkabinti Terapijų dienos žaismingų organizatorių. 

Ačiū dvyliktokams už nuostabią dieną ir sveikinimus!

.