Pranešimai

MOKINIŲ VEŽIMO Į PAMOKAS IR PO PAMOKŲ GRAFIKAS 2019-05-10

MOKINIŲ VEŽIMO Į PAMOKAS IR PO PAMOKŲ

GRAFIKAS

2019-05-10

Į PAMOKAS

Vairuotojas R. Kepalinskas

Iš Maženių – 8.10 val.

Iš Genėtinių – 8.25 val.

Iš Juškų sodybos – 8.30 val.

Iš Šilų – 8.50 val.

Iš Vėjeliškių – 8.55 val.

Iš Praščiūnų – 8.55 val.

Vairuotojas  V. Steponavičius

Iš Vadoklių – 8.00 val.

Iš  Mikėnų – 8.00 val.

Iš Šilų – 8.15 val.

Iš Traupio – 8.40 val.

Iš Levaniškio – 8.50 val.

Kučkai – 9.00 val.

Vairuotojas  G. Karaliūnas

Iš Nevėžio – 8.25 val.

Iš Trumpragio – 8.30 val.

Iš Raguvėlės – 8.35 val.

Iš Juostininkų – 8.45 val.

Iš Kirmėlių – 8.55 val.

PO PAMOKŲ

Vairuotojas R. Kepalinskas

Į Vėjeliškius, Praščiūnus, Šilus – 13.10 val.

Į Juškų sodybą, Genėtinius, Maženius  – 13.30 val.

Vairuotojas  V. Steponavičius

Į Kučkus, Levaniškį, Traupį, Šilus, Mikėnus, Vadoklius – 13.10 val.

Vairuotojas  G. Karaliūnas

Į Kirmėlius, Juostininkus, Raguvėlę,  Trumpragį, Nevėžį – 13.10 val.

Autorius:
Lilija
Pleškienė

Klasių veiklos kuratorė
Ankstesnės naujienos


Kaip ir kasmet Panevėžio r. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kartu su rajono pradinių klasių mokytojų iniciatyvine grupe organizavo pradinių klasių mokinių jaunojo kūrėjo konkursą „Kuriu pasaką“. 

Kovo 15 d. gimnazijoje paminėta Knygnešio diena. Užsiėmimus pradėjo pradinių klasių mokiniai. Trečiokai  su savimi turėjo savo mėgstamiausią knygą iš namų bibliotekos. Susirinkę į biblioteką mokiniai padovanojo po  knygą klasės draugui su sąlyga, kad ją perskaitys iki balandžio vidurio.

Švietimo rojus atokiame Lietuvos kampelyje

Kovo 5 dieną 12.00 val. Raguvos miestelio aikštėn visus visus kviečiame...

Video medžiaga