Naujienos

Panevėžio rajono Raguvos gimnazijoje spalio – gruodžio mėnesiais vyko sveikatinimo projektas „Žinau, galiu daugiau”. Projektas į veiklas įtraukė ne tik gimnazijos mokinius, gimnazijos bendruomenės narius, bet ir miestelio bendruomenę. 

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia mokyklos vadovui. Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo, stojant į kitas mokyklas, tikslais. 

Esant -200 C pamokos nevyksta 1–5 klasių mokiniams, esant -250 C pamokos nevyksta 6–12 klasių mokiniams.

                                                                                                                                               Gimnazijos administracija

Nuotraukų galerija

Renginio nuotraukos

Gruodis – tai toks laikas prieš Kalėdas, kai norisi daryti gerus darbus, kažką nudžiūginti, kažkam padėti. Raguvos gimnazijos mokinių grupelė su projektą „Gerumo nebūna per daug” inicijavusiomis pedagogėmis, prie Kalėdų stalo sės ramūs, nes bus padarę gerą darbą...

Gražių švenčių!