Naujienos

Linksmų šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų metų!

P a k e i č i u  2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457 „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, ir 5.2 papunktį išdėstau taip:

Gruodžio 3 d. Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos sporto salėje vyko baigiamasis 2016 m. Lietuvos kalnų keliautojų sporto daugiakovės čempionato etapas – XL kalnų kelionių technikos varžybos Antanui Babiežai atminti. 

Gruodžio 3 d. Kėdainių r. Akademijos gimnazijos salėje įvyko 2016 m. Lietuvos kalnų keliautojų sporto daugiakovės čempionato uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas. Šių metų čempionate vyko 10 etapų, o nugalėtojai buvo išaiškinti trijose amžiaus grupėse.

Gruodžio 2 d. Vilniuje, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, vyko 2016 m. Lietuvos mokinių turizmo technikos čempionato nugalėtojų ir prizininkų pagerbimo šventė. Trečius metus iš eilės šioje šventėje dalyvavo bei pagerbti buvo ir Raguvos gimnazijos turistai. 

...nes Kalėdos ateina ne iš parduotuvių. Kalėdos yra kažkas daugiau!

Jau antrus metus Panevėžio r.  pradinių klasių mokytojų metodinė taryba bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Algė Verbiejienė organizuoja Jaunojo kūrėjo konkursą „Kuriu pasaką“.