2017

                                                                            Viešųjų pirkimų ataskaitos 2017 m.

Raguvos pirkimu planas 2017.doc

 

                                                                                                                        Pirkimas Nr. 1

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-01-02
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 2 vnt., 10 laš.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-01-03
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 2 vnt., 10 laš.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Bikuvos prekyba" įmonės kodas - 3284088150
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -44800000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2017-01-03
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 2 vnt., 10 laš.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      22,18  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Bikuvos prekyba" įmonės kodas - 328408815
 Kita informacija   BVPŽ - 44800000-8

                                                                                                                                Pirkimas Nr. 2

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-01-06
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                     2017-01-09
  Pirkimo objektas                                     Transporto prekės - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Batrema" kodas 301846038
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -31431000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                   2017-01-09
 Pirkimo objektas                              Transporto prekės - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      350,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Batrema" kodas 301846038
 Kita informacija   BVPŽ - 31431000-6

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 3

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-01-12
 Pirkimo objektas                          Paslaugos -2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                       2017-01-13
  Pirkimo objektas                                     Paslaugos -2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - BVPŽ - 30237310-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                    2017-01-13
 Pirkimo objektas                              Paslaugos -2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     23,17  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Kita informacija   BVPŽ - 30237310-5

                                                                                                                        Pirkimas Nr. 4

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-01-12
 Pirkimo objektas                          Transporto remonto paslaugos - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-01-13
  Pirkimo objektas                                   Transporto remonto paslaugos- 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,ARV SERVICE "  kodas 301740985
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50100000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-01-13
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     1027,67  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,ARV SERVICE "  kodas 301740985
 Kita informacija   BVPŽ - 50100000-6

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 5

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-01-12
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-01-19
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės -  4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30237310-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-01-19
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     87,75  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Kita informacija   BVPŽ - 30237310-5

                                                                                                                        Pirkimas Nr. 6

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-01-27
 Pirkimo objektas                         Draudimo paslaugos - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-01-27
  Pirkimo objektas                                 Draudimo paslaugos - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UADBB,,Sandėjas" kodas 148991096
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 66518000-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-01-27
 Pirkimo objektas                           Draudimo paslaugos - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     350,61  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UADBB,,Sandėjas" kodas 148991096
 Kita informacija   BVPŽ - 66518000-4

                                                                                                                             Pirkimas Nr. 7

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-01-17
 Pirkimo objektas                         Elektros prekės - 80 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-01-20
  Pirkimo objektas                                 Elektros prekės - 80 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,REAVITA" kodas 300513205
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 315000000-1, CPO2519

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-01-23
 Pirkimo objektas                           Elektros prekės - 80 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     72,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,REAVITA" kodas 300513205
 Kita informacija   BVPŽ - 315000000-1, CPO2519

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 8

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-02
 Pirkimo objektas                          Kanceliarinės prekės - 839 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-02-02
  Pirkimo objektas                                  Kanceliarinės prekės - 839 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Eurobiuras" kodas 176556043
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                               Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 22800000-8 , CPO29529

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-02-02
 Pirkimo objektas                             Kanceliarinės prekės - 839 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     61,43  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Eurobiuras" kodas 176556043
 Kita informacija   BVPŽ - 22800000-8 , CPO29529

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 9

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-03
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-02-03
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės -  1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30237310-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-02-03
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     14,48  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Kita informacija   BVPŽ - 30237310-5

                                                                                                                       Pirkimas Nr. 10

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-03
 Pirkimo objektas                         Kompiuntrio detalės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-02-03
  Pirkimo objektas                                 Kompiuntrio detalės - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas       UAB,,Komi" kodas 301864748
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30233100-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-02-03
 Pirkimo objektas                           Kompiuntrio detalės - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     58,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Komi" kodas 301864748
 Kita informacija   BVPŽ - 30233100-2

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 11

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-03
 Pirkimo objektas                         Elektros prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-02-03
  Pirkimo objektas                                 Elektros prekės - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas        UAB,,GITANA" kodas 140581297
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 31680000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-02-03
 Pirkimo objektas                           Elektros prekės - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     37,37  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,GITANA" kodas 140581297
 Kita informacija   BVPŽ - 31680000-6

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 12

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-08
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 6,5 ltr.,7 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-02-08
  Pirkimo objektas                                 Transporto remonto paslaugos - 6,5 ltr., 7 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Sadiras" kodas 248052770
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50112100-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-02-08
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos - 6,5 ltr., 7 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     183,23  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Sadiras" kodas 248052770
 Kita informacija   BVPŽ - 50112100-4

                                                                                                                               Pirkimas Nr. 13

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-14
 Pirkimo objektas                         Transporto apžiūros paslaugos - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-02-14
  Pirkimo objektas                                   Transporto apžiūros paslaugos - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-02-14
 Pirkimo objektas                            Transporto apžiūros paslaugos - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      23,46  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                      Pirkimas Nr. 14

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-17
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 11 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-02-17
  Pirkimo objektas                                 Transporto remonto paslaugos - 11 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Sadiras" kodas 248052770
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50112100-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-02-17
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos - 11 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     210,42  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Sadiras" kodas 248052770

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 15

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-17
 Pirkimo objektas                         Transporto apžiūros paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-02-17
  Pirkimo objektas                                   Transporto apžiūros paslaugos - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-02-17
 Pirkimo objektas                            Transporto apžiūros paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      5,21  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                             Pirkimas Nr. 16

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-17
 Pirkimo objektas                         Mokymo priemonės- 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-02-17
  Pirkimo objektas                                   Mokymo priemonės- 1 vnt
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Breolis" kodas 302767024
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 39160000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-02-17
 Pirkimo objektas                            Mokymo priemonės- 1 vnt
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      105,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Breolis" kodas 302767024
 Kita informacija   BVPŽ - 39160000-1

                                                                                                                                   Pirkimas Nr. 17

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-17
 Pirkimo objektas                          Ūkinės prekės - 7 pak.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-02-20
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 7 pak.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 33760000-5, CPO29251

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-02-23
 Pirkimo objektas                           Ūkinės prekės - 7 pak.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     60,83  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Kita informacija   BVPŽ - 33760000-5, CPO29251

                                                                                                                       Pirkimas Nr.18

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-21
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 17 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-02-21
  Pirkimo objektas                                  Transporto prekės - 17 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  

 Aušros Kavaliauskienės IDV. Nr.086754

 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -34900000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2017-02-21
 Pirkimo objektas                            Transporto prekės - 17 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      36,59  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  Aušros Kavaliauskienės IDV. Nr.086754
 Kita informacija   BVPŽ - 34900000-6

                                                                                                                            Pirkimas Nr.19

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-22
 Pirkimo objektas                         Mokymo priemonė - 5 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-02-22
  Pirkimo objektas                                  Mokymo priemonė - 5 vnt
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas       UAB,,Komi" kodas 301864748
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30237000-9

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-02-22
 Pirkimo objektas                            Mokymo priemonė - 5 vnt
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     82,50  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Komi" kodas 301864748
 Kita informacija   BVPŽ - 30237000-9

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 20

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-23
 Pirkimo objektas                         Muzikos būrelio prekės - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-02-23
  Pirkimo objektas                                  Muzikos būrelio prekės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,HEMUS" kodas 300528075
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 37300000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-02-23
 Pirkimo objektas                            Muzikos būrelio prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      40,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,HEMUS" kodas 300528075
 Kita informacija   BVPŽ - 37300000-1

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 21

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-24
 Pirkimo objektas                         Transporto apžiūros paslaugos - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-02-24
  Pirkimo objektas                                   Transporto apžiūros paslaugos - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-02-24
 Pirkimo objektas                            Transporto apžiūros paslaugos - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      23,46  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 22

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-02-28
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-02-28
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 44830000-7,BVPŽ-4441110

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-02-28
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      30,06  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 44830000-7,BVPŽ-4441110

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 23

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-01
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 8 pak.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-03-01
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 8 pak.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     AB,, Lietkabelis" kodas 147738655
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                               Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 31500000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-03-01
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 8 pak.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     49,40  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   AB,, Lietkabelis" kodas 147738655
 Kita informacija   BVPŽ - 31500000-1

                                                                                                                                 Pirkimas Nr. 24

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-02
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos  -2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-03-02
  Pirkimo objektas                                  Transporto remonto paslaugos  -2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,KREDORA" įmonės kodas - 148228566
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -50100000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2017-03-02
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos  -2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      168,66  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,KREDORA" įmonės kodas - 148228566
 Kita informacija   BVPŽ -50100000-6

                                                                                                                               Pirkimas Nr. 25

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-02
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-03-02
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 2 vnt
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Bikuvos prekyba" įmonės kodas - 3284088150
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -43413000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2017-03-02
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 2 vnt
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      28,04  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Bikuvos prekyba" įmonės kodas - 328408815
 Kita informacija   BVPŽ - 43413000-1

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 26

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-02
 Pirkimo objektas                         Mokymo priemonės- 5 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-03-02
  Pirkimo objektas                                  Mokymo priemonės- 5 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Technozona" įmonės kodas - 300553573
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -14810000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2017-03-02
 Pirkimo objektas                            Mokymo priemonės- 5 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      76,14  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Technozona" įmonės kodas - 300553573
 Kita informacija   BVPŽ - 14810000-2

                                                                                                                             Pirkimas Nr. 27

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-03
 Pirkimo objektas                          Transporto remonto paslaugos - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-03
  Pirkimo objektas                                   Transporto remonto paslaugos- 4 vnt.,0,5 val., 0,5 mtr., 1 kompl.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,ARV SERVICE "  kodas 301740985
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                               Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50100000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-03
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos- 4 vnt.,0,5 val., 0,5 mtr., 1 kompl.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     24,55  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,ARV SERVICE "  kodas 301740985
 Kita informacija   BVPŽ - 50100000-6

                                                                                                                       Pirkimas Nr. 28

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-01-31
 Pirkimo objektas                          Ūkinės prekės - 7 pak.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-02-02
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 7 pak.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30197630-1, CPO30221

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-03-03
 Pirkimo objektas                           Ūkinės prekės - 7 pak.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     67,76  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Kita informacija   BVPŽ - 30197630-1, CPO30221

                                                                                                                       Pirkimas Nr. 29

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-07
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 26 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-07
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 26 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 44830000-7,BVPŽ-4441110

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-07
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 26 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      46,12  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 44531000-1,BVPŽ-4441100-5, BVPŽ-44800000-8

                                                                                                                       Pirkimas Nr. 30

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-08
 Pirkimo objektas                         Paslaugos - 26 m2.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-08
  Pirkimo objektas                                   Paslaugos - 26 m2.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Dekolita" kodas 147961754
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 44210000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-09
 Pirkimo objektas                            Paslaugos - 26 m2.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      46,12  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Dekolita" kodas 147961754
 Kita informacija   BVPŽ - 44210000-2

                                                                                                                                   Pirkimas Nr. 31

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-13
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės -3 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-13
  Pirkimo objektas                                   Transporto prekės -3 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,LIMLT" kodas 302665005
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 32300000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-14
 Pirkimo objektas                            Transporto prekės -3 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      210,50  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,LIMLT" kodas 302665005
 Kita informacija   BVPŽ - 32300000-6

                                                                                                                        Pirkimas Nr. 32

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-17
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-03-17
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 2 vnt.,40 laš.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Bikuvos prekyba" įmonės kodas - 3284088150
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -44810000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2017-03-17
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 2 vnt., 40 laš.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      21,34  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Bikuvos prekyba" įmonės kodas - 328408815
 Kita informacija   BVPŽ - 4481-0000-1

                                                                                                                                 Pirkimas Nr. 33

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-17
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 5 vnt., 14 m2.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-17
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 5 vnt., 14 m2.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 14810000-2,BVPŽ-4441110

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-17
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 5 vnt., 14 m2.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      130,20  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 14810000-2, BVPŽ-44810000-1

                                                                                                                                      Pirkimas Nr. 34

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-17
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 5 kg., 20 m2.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-17
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 5 kg.., 20 m2.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Medžio apdaila" kodas 123403851
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 44170000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-17
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 5 kg.., 20 m2.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      130,20  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Medžio apdaila" kodas 123403851
 Kita informacija   BVPŽ - 44170000-2

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 35

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-18
 Pirkimo objektas                         Raštinės prekės- 160 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-18
  Pirkimo objektas                                     Raštinės prekės- 160 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     A.Narbuto įmonė, kodas 147223840
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 30199000-0

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-18
 Pirkimo objektas                              Raštinės prekės- 160 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      59,43  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  A.Narbuto įmonė, kodas 147223840
 Kita informacija   BVPŽ -30199000-0

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 36

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-20
 Pirkimo objektas                         Paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-20
  Pirkimo objektas                                   Paslaugos -1vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    R.Radzevičiaus įmonė kodas 1486170333
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 50532000-3

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-20
 Pirkimo objektas                            Paslaugos- 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      20,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  R.Radzevičiaus įmonė kodas 1486170333
 Kita informacija   BVPŽ - 50532000-3

                                                                                                                                Pirkimas Nr. 37

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-22
 Pirkimo objektas                          Paslaugos -2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                       2017-03-22
  Pirkimo objektas                                     Paslaugos -2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - BVPŽ - 30237310-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                    2017-03-22
 Pirkimo objektas                              Paslaugos -2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     42,87  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Kita informacija   BVPŽ - 30237310-5

                                                                                                                                      Pirkimas Nr. 38

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-22
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 14 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-22
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 12 vnt.,2 kompl.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 4411100-5, BVPŽ-39224100-9. BVPŽ-39224210-3

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-22
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 12 vnt., 2 kompl.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      46,12  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Kita informacija     BVPŽ - 4411100-5, BVPŽ-39224100-9. BVPŽ-39224210-3

                                                                                                                             Pirkimas Nr. 39

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-22
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-22
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,SCANDEX"  kodas 110682582
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 44810000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-22
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 2 vnt., po 09 l.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      32,60  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,SCANDEX"  kodas 110682582
 Kita informacija     BVPŽ - 44810000-1

                                                                                                                               Pirkimas Nr. 40

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-22
 Pirkimo objektas                         Mokymo priemonės - 6 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-22
  Pirkimo objektas                                  Mokymo priemonės - 6 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Liknerė"  kodas 300041039
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 44191000-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-22
 Pirkimo objektas                            Mokymo priemonės - 6 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      104,59  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Liknerė"  kodas 300041039
 Kita informacija     BVPŽ - 44191000-5

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 41

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-29
 Pirkimo objektas                         Transporto apžiūros paslaugos - 3 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-03-29
  Pirkimo objektas                                   Transporto apžiūros paslaugos - 3 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-03-29
 Pirkimo objektas                            Transporto apžiūros paslaugos - 3 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      42,87  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                               Pirkimas Nr. 42

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-06
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-04-06
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 44830000-7

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-06
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      9,20  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 44830000-7

                                                                                                                             Pirkimas Nr. 43

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-10
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 3 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-04-10
  Pirkimo objektas                                 Transporto remonto paslaugos - 3 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Sadiras" kodas 248052770
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50112100-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-04-10
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos - 11 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     32,40  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Sadiras" kodas 248052770

                                                                                                                                        Pirkimas Nr. 44

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-16
 Pirkimo objektas                          Remonto paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-04-03
  Pirkimo objektas                                   Remonto paslaugos - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,BRAUSTA "  kodas 302447960
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50850000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-10
 Pirkimo objektas                             Remonto paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     173,60  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,BRAUSTA "  kodas 302447960
 Kita informacija   BVPŽ - 50850000-8

                                                                                                                             Pirkimas Nr. 45

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-10
 Pirkimo objektas                          Remonto paslaugos - 6 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-04-10
  Pirkimo objektas                                   Remonto paslaugos - 6 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,SADIRAS "  kodas 248052770
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50100000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-11
 Pirkimo objektas                             Remonto paslaugos - 6 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     351,40  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,SADIRAS "  kodas 248052770
 Kita informacija   BVPŽ - 50100000-6

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 46

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-11
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės- 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-04-11
  Pirkimo objektas                                   Transporto prekės- 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,KREDORA "  kodas 148228566
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-11
 Pirkimo objektas                             Transporto prekės- 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     30,60  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,KREDORA "  kodas 148228566
 Kita informacija   BVPŽ - 50100000-1

                                                                                                                                   Pirkimas Nr. 47

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-11
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės- 25  vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-04-11
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės- 25  vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Panevežio Lytagra "  kodas 247692970
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44800000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-11
 Pirkimo objektas                             Ūkinės prekės- 25 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     19,22  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Panevežio Lytagra "  kodas 247692970
 Kita informacija   BVPŽ - 44800000-8

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 48

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-11
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės- 2  vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-04-11
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės- 2  vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Panevežio Lytagra "  kodas 247692970
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44114000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-11
 Pirkimo objektas                             Ūkinės prekės- 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     19,22  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Panevežio Lytagra "  kodas 247692970
 Kita informacija   BVPŽ - 44114000-2

                                                                                                                                       Pirkimas Nr. 49

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-11
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės- 7  vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-04-11
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės- 7  vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,KESKO SENUKAI LITUHANIA"  kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -44531510-9

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-11
 Pirkimo objektas                             Ūkinės prekės- 7 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     42,73  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,KESKO SENUKAI LITUHANIA"  kodas 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 44531510-9

                                                                                                                                Pirkimas Nr.50

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-12
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 127 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-04-12
  Pirkimo objektas                                  Transporto prekės - 127 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  

 Aušros Kavaliauskienės IDV. Nr.086754

 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -34200000-9

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2017-04-12
 Pirkimo objektas                            Transporto prekės - 127 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      20,85  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  Aušros Kavaliauskienės IDV. Nr.086754
 Kita informacija   BVPŽ - 34200000-9

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 51

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-03-17
 Pirkimo objektas                          Ūkinės prekės - 7 pak.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-03-21
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 7 pak.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 33760000-5, CPO32987

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-04-12
 Pirkimo objektas                           Ūkinės prekės - 7 pak.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     60,83  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Kita informacija   BVPŽ - 33760000-5, CPO32987

                                                                                                                               Pirkimas Nr. 52

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-12
 Pirkimo objektas                        Montavimo paslaugos - 1  vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2017-04-12
  Pirkimo objektas                                  Montavimo paslaugos - 1  vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Panevežio Altas"  kodas 248086630
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -33760000-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-12
 Pirkimo objektas                            Montavimo paslaugos - 1  vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     30,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Panevežio Altas"  kodas 248086630
 Kita informacija   BVPŽ - 33760000-5

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 53

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-10 (Nr. P-1)
 Pirkimo objektas                          Mokymo priemonės (projektas)- 39  vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-04-11 (Nr. P-1)
  Pirkimo objektas                                  Mokymo priemonės (projektas)- 39  vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Masiulio knygynas"  kodas 148168546
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją..
 Kita  informacija                                    BVPŽ -22110000-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-11 (Nr. P-1)
 Pirkimo objektas                            Mokymo priemonės (projektas)- 39  vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     310,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Masiulio knygynas"  kodas 148168546
 Kita informacija   BVPŽ - 22110000-4

                                                                                                                                       Pirkimas Nr. 54

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-18 (Nr. P-2)
 Pirkimo objektas                          Transporto remonto paslaugos- 40  vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-04-18 (Nr. P-2)
  Pirkimo objektas                                 Transporto remonto paslaugos- 40  vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,ARV SERVICE"  kodas 301740985
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -50112100-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-18 (Nr. P-2)
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos- 40  vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     1707,19  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,ARV SERVICE"  kodas 301740985
 Kita informacija   BVPŽ - 50112100-4

                                                                                                                               Pirkimas Nr. 55

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-18 (Nr. P-3)
 Pirkimo objektas                         Paslaugos - 2  vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-04-18 (Nr. P-3)
  Pirkimo objektas                                  Paslaugos - 2  vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją..
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 3023710-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-18 (Nr. P-3)
 Pirkimo objektas                              Paslaugos - 2  vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     23,17  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Servea"  kodas 300003138
 Kita informacija   BVPŽ -3023710-5

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 56

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-18 (Nr. P-4)
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                     2017-04-18 (Nr. P-4)
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 31214100-0,BVPŽ-31440000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                 2017-04-18 (Nr. P-4)
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      28,19  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Kita informacija     BVPŽ - 31214100-0,BVPŽ-31440000-2

                                                                                                                             Pirkimas Nr. 57

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-18 (Nr. P- 5)
 Pirkimo objektas                         Transporto apžiūros paslaugos - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-04-18 (Nr. P- 5)
  Pirkimo objektas                                   Transporto apžiūros paslaugos - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2017-04-18 (Nr. P- 5)
 Pirkimo objektas                            Transporto apžiūros paslaugos - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      9,85  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                                    Pirkimas Nr. 58

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-21 (Nr. P-6)
 Pirkimo objektas                          Ūkinės prekės - 50 m.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2017-04-21 (Nr. P-5)
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 50 m.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,DANESA"" kodas 124583968
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 37810000-9

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2017-04-21 (Nr. P-6)
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 50 m.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      30,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,DANESA"" kodas 124583968
 Kita informacija   BVPŽ -37810000-9

                                                                                                                                   Pirkimas Nr. 59

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-21 (Nr. P-6)
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                     2017-04-21 (Nr. P-6)
  Pirkimo objektas                                   Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 44800000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                 2017-04-21 (Nr. P-6)
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      44,67  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Kita informacija     BVPŽ - 44800000-8

                                                                                                                                 Pirkimas Nr. 60

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-25 (Nr. P-7)
 Pirkimo objektas                           Patikros darbai - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                    2017-04-25 (Nr. P-7)
  Pirkimo objektas                                   Patikros darbai - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Šilduja" kodas 301674439
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 45259300-0

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                 2017-04-25 (Nr. P-7)
 Pirkimo objektas                              Patikros darbai - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      292,43  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Šilduja" kodas 301674439
 Kita informacija     BVPŽ - 45259300-0

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 61

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-26 (Nr. P-8)
 Pirkimo objektas                           Remonto paslaugos - 3 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                     2017-04-26 (Nr. P-8)
  Pirkimo objektas                                   Remonto paslaugos - 3 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     Idv. veikla. Ernestas Chochlovas - kodas 685110
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 50850000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                 2017-04-26 (Nr. P-8)
 Pirkimo objektas                              Remonto paslaugos - 3 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      45,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   Idv. veikla. Ernestas Chochlovas - kodas 685110
 Kita informacija     BVPŽ - 50850000-8

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 62

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-28 (Nr. P-9)
 Pirkimo objektas                           Prekės- 28 vnt
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                     2017-04-28 (Nr. P-9)
  Pirkimo objektas                                   Prekės- 28 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Komi" - kodas 301864748
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 30234600-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                 2017-04-28 (Nr. P-9)
 Pirkimo objektas                              Prekės - 25 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      170,50  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Komi" - kodas 301864748
 Kita informacija     BVPŽ - 30234600-4

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 63

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-28 (Nr. P-10)
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės -13 vnt.,1 dėž., 4 pak.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                     2017-04-28 (Nr. P-10)
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės -13 vnt.,1 dėž., 4 pak.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 44500000-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                 2017-04-28 (Nr. P-10)
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės -13 vnt.,1 dėž., 4 pak.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      20,36  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,KESKO SENUKAI LITHUANIA" kodas 234376520
 Kita informacija     BVPŽ - 44500000-5

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 64

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-04-28 (Nr. P-12)
 Pirkimo objektas                        Transporto prekės -2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                     2017-04-28 (Nr. P-12)
  Pirkimo objektas                                  Transporto prekės -2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Laneda" kodas 134776093
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 34990000-3

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                 2017-04-28 (Nr. P-12)
 Pirkimo objektas                            Transporto prekės -2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      12,10  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Laneda" kodas 134776093
 Kita informacija     BVPŽ - 34990000-3

                                                                                                                                   Pirkimas Nr. 65

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2017-05-02 (Nr. P-11)
 Pirkimo objektas                        Dviratininkų būrelio prekės -30 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                     2017-05-02 (Nr. P-11)
  Pirkimo objektas                                   Dviratininkų būrelio prekės -30 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Sigmas" kodas 303151455
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                      BVPŽ - 34432000-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                 2017-05-02 (Nr. P-11)
 Pirkimo objektas                             Dviratininkų būrelio prekės -30 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      115,60  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Sigmas" kodas 303151455
 Kita informacija     BVPŽ - 34432000-4

 

Atnaujinta: 2018-01-08