2016-1

Pirkimų žurnalas 2016.doc

Viešųjų pirkimų žurnalas 2016.doc

                                                                                                                            Pirkimas Nr.155

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-09-30
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 19 vnt., 1val.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-09-30
  Pirkimo objektas                                  Transporto remonto paslaugos - 19 vnt., 1val.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,ARV Service" įmonės kodas - 301740985
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -50113000-0

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2016-09-30
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos - 19 vnt., 1val.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      46,88  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,ARV Service" įmonės kodas - 301740985
 Kita informacija   BVPŽ - 50113000-0

                                                                                                                                Pirkimas Nr. 156

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-05
 Pirkimo objektas                         Transporto apžiūros paslaugos - 3 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-05
  Pirkimo objektas                                   Transporto apžiūros paslaugos - 3 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-05
 Pirkimo objektas                            Transporto apžiūros paslaugos - 3 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      42,87  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 157

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-06
 Pirkimo objektas                          Paslaugos -2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-06
  Pirkimo objektas                                     Paslaugos -2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     VŠĮ,,Conmusica.lt" kodas 303191115
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50860000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-06
 Pirkimo objektas                              Paslaugos -2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     100,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   VŠĮ,,Conmusica.lt" kodas 303191115
 Kita informacija   BVPŽ - 50860000-1

                                                                                                                        Pirkimas Nr. 158

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-06
 Pirkimo objektas                          Transporto prekės - 3 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-06
  Pirkimo objektas                                   Transporto prekės - 3 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     IĮ,,Jardėta" kodas 301735714
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -34320000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-06
 Pirkimo objektas                            Transporto prekės - 3 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     294,03  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   IĮ,,Jardėta" kodas 301735714
 Kita informacija   BVPŽ - 34320000-6

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 159

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-07
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 8 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-07
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 8 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44400000-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-07
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 8 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     22,02  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Kita informacija   BVPŽ - 44400000-4

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 160

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-09
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 8 vnt., 5,3 val.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-10-09
  Pirkimo objektas                                  Transporto remonto paslaugos - 8 vnt., 5,3 val.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,ARV Service" įmonės kodas - 301740985
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -50113000-0

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2016-10-09
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos - 8 vnt., 5,3 val.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      225,47  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,ARV Service" įmonės kodas - 301740985
 Kita informacija   BVPŽ - 50113000-0

                                                                                                                                 Pirkimas Nr. 161

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-11
 Pirkimo objektas                         Transporto apžiūros paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-11
  Pirkimo objektas                                   Transporto apžiūros paslaugos - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-11
 Pirkimo objektas                            Transporto apžiūros paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      9,85  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                                    Pirkimas Nr.162

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-12
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 17 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-10-12
  Pirkimo objektas                                  Transporto prekės - 17 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  

 Aušros Kavaliauskienės IDV. Nr.086754

 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -34900000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2016-10-12
 Pirkimo objektas                            Transporto prekės - 17 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      64,19  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  Aušros Kavaliauskienės IDV. Nr.086754
 Kita informacija   BVPŽ - 34900000-6

                                                                                                                                 Pirkimas Nr.163

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-13
 Pirkimo objektas                         Kanceliarinės prekės - 212 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-10-13
  Pirkimo objektas                                  Kanceliarinės prekės - 212 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinima

 UAB,,Eurobiuras" kodas 176556043

 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -30190000-7

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2016-10-13
 Pirkimo objektas                           Kanceliarinės prekės - 212 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      53,49  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Eurobiuras" kodas 176556043
 Kita informacija   BVPŽ - 30190000-7

                                                                                                                          Pirkimas Nr. 164

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-14
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 8 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-14
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 9 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 444111000-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-14
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 9 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     35,96  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Kita informacija   BVPŽ - 444111000-5

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 165

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-14
 Pirkimo objektas                         Mokymai - 33 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-14
  Pirkimo objektas                                  Mokymai - 33 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     ,,Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija" kodas 190679146
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                               Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-14
 Pirkimo objektas                            Mokymai - 33 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     125,40  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  ,,Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija" kodas 190679146
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                        Pirkimas Nr. 166

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-17
 Pirkimo objektas                         Mokymo priemonės -3 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-17
  Pirkimo objektas                                  Mokymo priemonės -3 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Šiaulių Gilija" , kodas 144803425.
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                               Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-17
 Pirkimo objektas                            Mokymo priemonės -3 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     331,63  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Šiaulių Gilija" , kodas 144803425.
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                                             Pirkimas Nr. 167

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-17
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-17
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Servea" kodas 300003138
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30237310-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-17
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     35,96  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Servea" kodas 300003138
 Kita informacija   BVPŽ - 30237310-5

                                                                                                                               Pirkimas Nr. 168

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-17
 Pirkimo objektas                         Mokymo priemonės - 24 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-17
  Pirkimo objektas                                 Mokymo priemonės - 24 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Alma littera sprendimai" kodas 225586480
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 22111000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-17
 Pirkimo objektas                            Mokymo priemonės - 24 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     175,20  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Alma littera sprendimai" kodas 225586480
 Kita informacija   BVPŽ - 22111000-1

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 169

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-18
 Pirkimo objektas                         Mokymo priemonės - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-18
  Pirkimo objektas                                 Mokymo priemonės - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Didakta" kodas 301540899
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 37461000-7

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-18
 Pirkimo objektas                            Mokymo priemonės - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     34,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Didakta" kodas 301540899
 Kita informacija   BVPŽ - 37461000-7

                                                                                                                          Pirkimas Nr. 170

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-25
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės- 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-25
  Pirkimo objektas                                  Transporto prekės- 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     IĮ,,Leksema" kodas 147498384
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34320000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-25
 Pirkimo objektas                            Transporto prekės- 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     10,02  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   IĮ,,Leksema" kodas 147498384
 Kita informacija   BVPŽ - 34320000-6

                                                                                                                                    Pirkimas Nr. 171

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-25
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės- 6 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-25
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės- 6 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     A.Vološkevičiaus firma ,,Regama" kodas 248217880
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 39298200-9

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-25
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės- 6 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     49,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   A.Vološkevičiaus firma ,,Regama" kodas 248217880
 Kita informacija   BVPŽ - 39298200-9

                                                                                                                             Pirkimas Nr. 172

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-25
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 5 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-10-25
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 5 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 37400000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-10-25
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 5 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     57,12  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Kita informacija   BVPŽ -37400000-2

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 173

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-25
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-10-25
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Naujoji spaustė" kodas 247811570
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30192151-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2016-10-25
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     20,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Naujoji spaustė" kodas 247811570
 Kita informacija   BVPŽ - 30192151-4

                                                                                                                                Pirkimas Nr. 174

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-03
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 4 pak.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-10-27
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 4 pak.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                               Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 33760000-5 , CPO20122

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2016-10-27
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 4 pak.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     65,68  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Kita informacija   BVPŽ - 33760000-5 , CPO20122

                                                                                                                         Pirkimas Nr. 175

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-27
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 7 ltr., 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-10-27
  Pirkimo objektas                                 Transporto remonto paslaugos - 7 ltr., 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Sadiras" kodas 248052770
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50113000-0

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2016-10-27
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos - 7 ltr., 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     114,45  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Sadiras" kodas 248052770
 Kita informacija   BVPŽ - 50113000-0

                                                                                                                                 Pirkimas Nr. 176

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-10-28
 Pirkimo objektas                         Draudimo paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-10-28
  Pirkimo objektas                                 Draudimo paslaugos - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UADBB,,Sandėjas" kodas 148991096
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.,apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 66510000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2016-10-28
 Pirkimo objektas                           Draudimo paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     40,45  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UADBB,,Sandėjas" kodas 148991096
 Kita informacija   BVPŽ - 66510000-8

                                                                                                                            Pirkimas Nr. 177

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-02
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 5 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-11-02
  Pirkimo objektas                                 Transporto remonto paslaugos - 5 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Sadiras" kodas 248052770
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50112000-3

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2016-11-02
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos - 5 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     158,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Sadiras" kodas 248052770
 Kita informacija   BVPŽ - 50112000-3

                                                                                                                                 Pirkimas Nr. 178

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-03
 Pirkimo objektas                         Kartingų būrelio prekės - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-11-03
  Pirkimo objektas                                 Kartingų būrelio prekės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Panevėžio Lytagra" kodas 247692970
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44000000-0

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2016-11-03
 Pirkimo objektas                            Kartingų būrelio prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     54,13  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Panevėžio Lytagra" kodas 247692970
 Kita informacija   BVPŽ - 44000000-0

                                                                                                                             Pirkimas Nr. 179

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-03
 Pirkimo objektas                         Ūkinės  prekės - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-11-03
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės  prekės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Lietkabelis" kodas 147738655
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 31000000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2016-11-03
 Pirkimo objektas                            Ūkinės  prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     15,40  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Lietkabelis" kodas 147738655
 Kita informacija   BVPŽ - 31000000-6

                                                                                                                                 Pirkimas Nr. 180

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-03
 Pirkimo objektas                         Ūkinės  prekės - 1 vnt., 22 laš.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-11-03
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės  prekės - 1 vnt., 22 laš.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Bikuva" kodas 284088150
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44800000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2016-11-03
 Pirkimo objektas                           Ūkinės  prekės - 1 vnt., 22 laš.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     14,94  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Bikuva" kodas 284088150
 Kita informacija   BVPŽ - 44800000-8

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 181

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-08
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 8 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                    2016-11-08
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34910000-9, BVPŽ-14400000-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-11-08
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     31,14  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Kita informacija   BVPŽ - 34910000-9, BVPŽ-14400000-5

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 182

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-08
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto palaugos
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                    2016-11-08
  Pirkimo objektas                                 Transporto remonto palaugos
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     Verslo liūdijimas V.Turulis kodas ZV431911-1
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50100000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-11-08
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto palaugos
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     98,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   Verslo liūdijimas V.Turulis kodas ZV431911-1
 Kita informacija   BVPŽ - 50100000-6

                                                                                                                                Pirkimas Nr. 183

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-08
 Pirkimo objektas                         Prekės būreliui - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                    2016-11-08
  Pirkimo objektas                                 Prekės būreliui - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     Burkaus įmonė,  kodas 148102539
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34400000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-11-08
 Pirkimo objektas                            Prekės būreliui - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     161,16  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   Burkaus įmonė,  kodas 148102539
 Kita informacija     BVPŽ - 34400000-1

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 184

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-10
 Pirkimo objektas                         Paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2016-11-10
  Pirkimo objektas                                 Paslaugos - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Sarvea" kodas 300003138
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30237310-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                2016-11-10
 Pirkimo objektas                           Paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     12,16  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Sarvea" kodas 300003138
 Kita informacija   BVPŽ - 30237310-5

                                                                                                                                Pirkimas Nr. 185

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-18,  2016-11-21
 Pirkimo objektas                         Transporto apžiūros paslaugos - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                      2016-11-18, 2016-11-21
  Pirkimo objektas                                   Transporto apžiūros paslaugos - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 71631200-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-11-18, 2016-11-21
 Pirkimo objektas                            Transporto apžiūros paslaugos - 3 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      43,16  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Panevėžio techninės apžiūros centras" kodas 147850615
 Kita informacija   BVPŽ - 71631200-2

                                                                                                                       Pirkimas Nr. 186

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data          2016-11-21
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 14 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                     2016-11-21
  Pirkimo objektas                                   Transporto remonto paslaugos - 14 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     IĮ ,,Leksema" kodas 147498384
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50112000-3

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                 2016-11-21
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos - 14 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      130,01  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas IĮ ,,Leksema" kodas 147498384
 Kita informacija   BVPŽ - 50112000-3

                                                                                                                                 Pirkimas Nr. 187

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-22
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 8 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                    2016-11-22
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 37000000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-11-22
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     31,14  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Kita informacija   BVPŽ - 37000000-8

                                                                                                                     Pirkimas Nr. 188

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2016-11-29
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 11 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                    2016-11-29
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 11 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30000000-9

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                                  2016-11-29
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 11 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.     16,74  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Kesko senukai lithuania" kodas 234375520.
 Kita informacija   BVPŽ - 30000000-9
Atnaujinta: 2018-01-10