2015

     

Viešųjų pirkimų ataskaitos 2015 m.

2015 viešujų pirkimų žurnalas.doc

Viešojo pirkimo pažyma.doc

Planuojami pirkimai 2015.doc

Viešūjų pirkimų žurnalas.doc

Paraiška dėl pirkimo.doc

 

                                                                                                    Pirkimas Nr. 1

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-10-30
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 16 vnt. 2,5 val.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-10-30
  Pirkimo objektas                                  Transporto remonto paslaugos -16 vnt., 2,5 val.          
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas          UAB ,,ARV SERVICE"
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27   p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                   BVPŽ - 34300000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-10-30 
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos -16 vnt., 2,5 val.                      
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.    109,60 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB ,,ARV SERVICE"
 Kita informacija   BVPŽ - 34300000

                                                                                                                       Pirkimas Nr.2 

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ      

 Nr.                   1                                                                                                    
 Skelbimo data         2015-11-02
 Pirkimo objektas                              Transporto prekės (kartingų būrelio)- 16 vnt.
 Pirkimo būdas    Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                    Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKEKBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                   2                                  
 Skelbimo data                                                      2015-11-02
 Pirkimo objektas                                               Kartingo žieminės padangos 4,0x11-5 WKT - 16 vnt.      
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas              VšĮ ,,Baltic Kart"
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita informacija                                      BVPŽ - 34351100-3

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                                   
 Skelbimo data                                             2015-11-02
 Pirkimo objektas                             Kartingo žieminės padangos 4,0x11-5 WKT - 16 vnt.              
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.                    242,00 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                        VšĮ ,,Baltic Kart"
 Kita informacija   BVPŽ - 34351100-3

                                                                                                               Pirkimas Nr. 3

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.              1                                                                                   
 Skelbimo data         2015-11-02
 Pirkimo objektas                        Paslaugos- 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKEKBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                 2                                                                                                                                                                           
 Skelbimo data                                           2015-11-02
 Pirkimo objektas                                        Mokymai   
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                          Lietuvos Edukologijos Universitetas
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita informacija                                                    BVPŽ - 80511000-9

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                        
 Skelbimo data   2015-11-02
 Pirkimo objektas    Mokymai             
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.   5,00 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinima   Lietuvos Edukologijos Universitetas
 Kita informacija   BVPŽ - 80511000

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 4

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                  
 Skelbimo data         2015-11-02
 Pirkimo objektas                              Kanceliarinės prekės - 85 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis priežastis      Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKEKBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                              
 Skelbimo data                                           2015-11-02
 Pirkimo objektas                                        Pašto prekės
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                          AB,,Lietuvos paštas"
Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                     Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita informacija                                                  BVPŽ - 22410000-7

 SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                        
 Skelbimo data   2015-11-02
 Pirkimo objektas  Pašto prekės         
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.    17,15 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinima         AB,,Lietuvos paštas"
 Kita informacija     BVPŽ -22410000-7                                              

                                                                                                        Pirkimas Nr. 5

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-06
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 21 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

 

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-06
  Pirkimo objektas                                  Transporto detalės - 21 vnt.       
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas          Aušros Kavaliuaskienės individuali veikla
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                   BVPŽ - 34300000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-06
 Pirkimo objektas                             Transporto detalės - 21 vnt.                      
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.    73,20 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  Aušros Kavaliuaskienės individuali veikla
 Kita informacija   BVPŽ - 34300000

                                                                                                             Pirkimas Nr. 6

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-05
 Pirkimo objektas                         Kanceliarinės prekės - 103 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-05
  Pirkimo objektas                                   Kanceliarinės prekės - 103 vnt.    
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas          A.Narbutienės įmonė . Įmonės kodas- 147223840
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis   27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                   BVPŽ - 30192000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-05
 Pirkimo objektas                             Kanceliarinėsprekės - 103 vnt.             
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.    54,00 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  A.Narbutienės įmonė . Įmonės kodas- 147223840
 Kita informacija   BVPŽ - 30192000-1

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 7

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-06
 Pirkimo objektas                         Kanceliarinės prekės - 26 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-06
  Pirkimo objektas                                   Kanceliarinės prekės - 26 vnt.    
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas          A.Narbutienės įmonė . Įmonės kodas- 147223840
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                   BVPŽ - 30199000-0

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-06
 Pirkimo objektas                             Kanceliarinės prekės - 36 vnt.             
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      30,65  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  A.Narbutienės įmonė . Įmonės kodas- 147223840
 Kita informacija   BVPŽ - 30199000-0

                                                                                                           Pirkimas Nr. 8

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-11
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės- 7 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-11
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės- 7 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas          UAB,,Senukų prekybos centras" Įmonės kodas- 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                           Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                   BVPŽ-44500000, BVPŽ-31531000-7, BVPŽ-39224330-0,    BVPŽ-39224000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-11
 Pirkimo objektas                              Ūkinės prekės- 7 vnt.    
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      21,95  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Senukų prekybos centras" Įmonės kodas- 234376520
 Kita informacija

 BVPŽ-4450000.BVPŽ-31531000-7,BVPŽ- 39224330-0, 

 BVPŽ-39224000-8             

                                                                                                                   Pirkimas Nr. 9

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-12
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-12
  Pirkimo objektas                                  Autobuso SCANIA atbulinės eigos signalas - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     Aušros Kavaliuaskienės individuali veikla
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34300000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-12
 Pirkimo objektas                             Autobuso SCANIA atbulinės eigos signalas - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      22,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   Aušros Kavaliuaskienės individuali veikla
 Kita informacija   BVPŽ - 34300000

                                                                                                          Pirkimas Nr. 10

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-14
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos - 59 vnt. 7 val.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-14
  Pirkimo objektas                                  Autobuso SCANIA retarderio remontas - 59 vnt. 7 val.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,ARV Service"  įmonės kodas 301740985
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34300000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-14
 Pirkimo objektas                             Autobuso SCANIA retarderio remontas - 59 vnt. 7 val.  
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      402,48  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,ARV Service"  įmonės kodas 301740985
 Kita informacija   BVPŽ - 34300000

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 11

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-16
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės- 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-16
  Pirkimo objektas                                  Dirbtinė eglė ir lemputės - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Ginaura" įmonės kodas - 147747857
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 31522000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-16
 Pirkimo objektas                            Dirbtinė eglė ir lemputės - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      69,90  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas  UAB,,Ginaura" įmonės kodas - 147747857
 Kita informacija   BVPŽ - 31522000-1

                                                                                                                    Pirkimas Nr. 12

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-20
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės ( kartingų būrelio) - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-20
  Pirkimo objektas                                   Gręžtuvas MAKITA - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Senukų prekybos centras"
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44510000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-16
 Pirkimo objektas                            Gręžtuvas MAKITA - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      155,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Senukų prekybos centras"  kodas - 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 44510000-8

                                                                                                                Pirkimas Nr. 13

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-20
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės (kartingų būrelio) - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-20
  Pirkimo objektas                                  Ratukai - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Panevėžio Lytagra"  kodas - 247692970
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 33190000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-20
 Pirkimo objektas                            Ratukai - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      24,13  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Panevėžio Lytagra"  kodas - 247692970
 Kita informacija   BVPŽ - 33190000-8

                                                                                                                Pirkimas Nr. 14

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-20
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės- 3 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-20
  Pirkimo objektas                                  Eglutės žaisliukai- 3 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Senukų prekybos centras"  kodas - 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 31522000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-20
 Pirkimo objektas                             Eglutės žaisliukai- 3 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      16,36  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Senukų prekybos centras"  kodas - 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 31522000-1

                                                                                                         Pirkimas Nr. 15

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-20
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-20
  Pirkimo objektas                                  Lauko prožektorius - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Elmo technologijos"  kodas - 302430911
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 31520000-7

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-20
 Pirkimo objektas                            Lauko prožektorius - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      29,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Elmo technologijos"  kodas - 302430911
 Kita informacija   BVPŽ - 31520000-7

                                                                                                           Pirkimas Nr. 16

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-20
 Pirkimo objektas                         Remonto paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-20
  Pirkimo objektas                                  Fotoaparato remontas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     IĮ,,Kompextra" kodas - 302587300
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 38651100-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-20
 Pirkimo objektas                            Fotoaparato remontas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      10,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    IĮ,,Kompextra" kodas - 302587300
 Kita informacija   BVPŽ - 38651100-4

                                                                                                         Pirkimas Nr. 17

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-24
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės (kartingų būrelio) - 6 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-24
  Pirkimo objektas                                 Kartingo detalės - 6 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-24
 Pirkimo objektas                             Kartingo detalės - 6 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      280,72  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Kita informacija   BVPŽ - 34000000

                                                                                                                    Pirkimas Nr. 18

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-24
 Pirkimo objektas                        Ūkinės prekėsi - 6 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-24
  Pirkimo objektas                                  Medelių sodinukai - 6 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,, Rūvainis"   kodas - 148395476
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 03450000-9

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-24
 Pirkimo objektas                             Medelių sodinukai - 6 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      123,56  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,, Rūvainis"   kodas - 148395476
 Kita informacija   BVPŽ - 03450000-9

                                                                                                                      Pirkimas Nr. 19

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-24
 Pirkimo objektas                         Remonto paslaugos  - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-24
  Pirkimo objektas                                  Kompiuterinės kedės pervilkimas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     Stasys Vansauskas. Verslo liudijimo Nr. -AF184807-1
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų  taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 39100000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-24
 Pirkimo objektas                            Kompiuterinės kedės pervilkimas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      50,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    Stasys Vansauskas. Verslo liudijimo Nr. -AF184807-1
 Kita informacija   BVPŽ - 39100000

                                                                                                               Pirkimas Nr. 20

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-25
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaudgos - 8 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-25
  Pirkimo objektas                                 Padangų montavimas ir remontas - 8 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     V.Turulis verslo liudijimo Nr. SR145783 -1
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50116500-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-25
 Pirkimo objektas                           Padangų montavimas ir remontas - 8 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      70,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     V.Turulis verslo liudijimo Nr. SR145783 -1
 Kita informacija   BVPŽ - 50116500-6

                                                                                                           Pirkimas Nr. 21

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-25
 Pirkimo objektas                          Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-25
  Pirkimo objektas                                  Putplasčio pjoviklis - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,, Meistroff" kodas 302502264
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 42652000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-25
 Pirkimo objektas                             Putplasčio pjoviklis - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      43,85  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,, Meistroff" kodas 302502264
 Kita informacija   BVPŽ - 42652000-1

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 22

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-25
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės (kartingų būrelio)- 6 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-25
  Pirkimo objektas                                 Kartingo detalės - 6 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-25
 Pirkimo objektas                             Kartingo detalės - 6 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      273,46  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Kita informacija   BVPŽ - 34000000

                                                                                                                Pirkimas Nr. 23

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-26
 Pirkimo objektas                         Paslaugos- 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-26
  Pirkimo objektas                                  Tonerio pildymas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Sinerta LDC"  kodas - 123875186
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30237310-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-26
 Pirkimo objektas                             Tonerio pildymas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      273,46  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Sinerta LDC"  kodas - 123875186
 Kita informacija   BVPŽ - 30237310-5

                                                                                                          Pirkimas Nr. 24

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-26
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 10 m.,  klijai -2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-26
  Pirkimo objektas                                  Agrodanga - 10 m.,  klijai -2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Senukų prekybos centras"  kodas - 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 24910000-6, BVPŽ - 32354000-9.

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-26
 Pirkimo objektas                             Agrodanga - 10 m.,  klijai -2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      273,46  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Senukų prekybos centras"  kodas - 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 24910000-6, BVPŽ - 32354000-9.

                                                                                                                Pirkimas Nr. 25

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-26
 Pirkimo objektas                         Mokymo priemonė - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-26
  Pirkimo objektas                                  Nešiojamas kompiuteris - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,BAIP"  kodas - 301318539
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                  

 Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai. Pirkimas  atliktas per CPO .

 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30213100-6   CPO78300

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-26
 Pirkimo objektas                             Nešiojamas kompiuteris  ACER - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      318,53  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,BAIP"  kodas - 301318539
 Kita informacija   BVPŽ - 30213100-6     CPO78300

                                                                                                                      Pirkimas Nr. 26

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-26
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės( kartingų būrelio) - 12 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-26
  Pirkimo objektas                                  Variklio galvutė -12 vnt., tarpinė - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Aldema ir ko"  kodas -300567701
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 343000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-26
 Pirkimo objektas                             Variklio galvutė -12 vnt., tarpinė - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      138,84  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Aldema ir ko"  kodas -300567701
 Kita informacija     BVPŽ - 343000000

                                                                                                                     Pirkimas Nr. 27

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-11-26
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės (kartingų būrelio)- 9 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-11-26
  Pirkimo objektas                                 Kartingo detalės - 9 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-11-26
 Pirkimo objektas                             Kartingo detalės - 9vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      273,46  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Kita informacija   BVPŽ - 34000000

                                                                                                                         Pirkimas Nr. 28

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-01
 Pirkimo objektas                         Kanceliarinės prekės- 24 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-01
  Pirkimo objektas                                 Kalendorius vartomas 4 vnt., kalendorius A4 - 20 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,,Eurobiuras"   kodas - 176556043
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30199792-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-01
 Pirkimo objektas                             Kalendorius vartomas 4 vnt., kalendorius A4 - 20 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      273,46  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Eurobiuras"   kodas - 176556043
 Kita informacija   BVPŽ - 30199792-8

                                                                                                                    Pirkimas Nr. 29

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-01
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės (kartingų būrelio)- 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-01
  Pirkimo objektas                                 Kartingo sėdynės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-01
 Pirkimo objektas                              Kartingo sėdynės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      278,30  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Kita informacija   BVPŽ - 34000000

                                                                                                                Pirkimas Nr. 30

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-01
 Pirkimo objektas                         Paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-01
  Pirkimo objektas                                 Spausdintuvo kasetės atnaujinimas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB ,,Servea"   kodas - 300003138
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30237310-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-01
 Pirkimo objektas                              Spausdintuvo kasetės atnaujinimas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      13,86  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB ,,Servea"   kodas - 300003138
 Kita informacija   BVPŽ- 30237310-5

                                                                                                                  Pirkimas Nr. 31

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-02
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės (dviratininkų būrelio)- 7 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-02
  Pirkimo objektas                                 Dviratis, dviračio dalys - 7 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     A.Vilimo įmonė     kodas - 147064612
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-02
 Pirkimo objektas                             Dviratis, dviračio dalys - 7 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      288,70  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    A.Vilimo įmonė     kodas - 147064612
 Kita informacija   BVPŽ - 34000000

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 32

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-02
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės (kartingų būrelio)- 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-02
  Pirkimo objektas                                 Kartingo sėdynės - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-02
 Pirkimo objektas                             Kartingo sėdynės - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      121,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   VšĮ ,, Baltic Kart"   kodas - 303028698
 Kita informacija   BVPŽ - 34000000

                                                                                                               Pirkimas Nr. 33

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-02
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės (mopėdų-dviratininkų būrelio)- 31 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-02
  Pirkimo objektas                                  Transporto prekės (mopėdų-motociklų būrelio)- 31 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     J.Burkaus įmonė   kodas - 148102539
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-02
 Pirkimo objektas                             Transporto prekės (mopėdų-motociklų būrelio)- 31 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      231,05  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   J.Burkaus įmonė   kodas - 148102539
 Kita informacija   BVPŽ - 34000000

                                                                                                                   Pirkimas Nr. 34

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-03
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-03
  Pirkimo objektas                                  Kartingo važiuoklės geometrijos atstatymas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    VŠĮ,, Artikart " kodas 125812626
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -343000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-03
 Pirkimo objektas                            Kartingo važiuoklės geometrijos atstatymas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      260,50  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     VŠĮ,, Artikart " kodas 125812626
 Kita informacija   BVPŽ - 343000000

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 35

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-03
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-03
  Pirkimo objektas                                  Kartingo važiuoklės geometrijos atstatymas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    VŠĮ,, Artikart " kodas 125812626
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -343000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-03
 Pirkimo objektas                            Kartingo važiuoklės geometrijos atstatymas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      270,50  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     VŠĮ,, Artikart " kodas 125812626
 Kita informacija   BVPŽ - 343000000

                                                                                                                    Pirkimas Nr. 36

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-04
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-04
  Pirkimo objektas                                  Kartingo važiuoklės geometrijos atstatymas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    VŠĮ,, Artikart " kodas 125812626
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -343000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-04
 Pirkimo objektas                            Kartingo važiuoklės geometrijos atstatymas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      250,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     VŠĮ,, Artikart " kodas 125812626
 Kita informacija   BVPŽ - 343000000

                                                                                                                         Pirkimas Nr. 37

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-04
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-04
  Pirkimo objektas                                  Kartingo važiuoklės geometrijos atstatymas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    VŠĮ,, Artikart " kodas 125812626
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -343000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-04
 Pirkimo objektas                            Kartingo važiuoklės geometrijos atstatymas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      301,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     VŠĮ,, Artikart " kodas 125812626
 Kita informacija   BVPŽ - 343000000

                                                                                                                   Pirkimas Nr. 38

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-04
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 5 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-04
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės- 5 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Senukų prekybos centras"  kodas - 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-04
 Pirkimo objektas                             Ūkinės prekės- 5 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      35,85  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Senukų prekybos centras"  kodas - 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 44100000-1

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 39

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-04
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės (mopėdų-dviratininkų būrelio)- 42 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-04
  Pirkimo objektas                                  Transporto prekės (mopėdų-dviratininkų būrelio)- 42 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      J.Burkaus įmonė   kodas - 148102539
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-04
 Pirkimo objektas                             Transporto prekės (mopėdų-dviratininkų būrelio)- 42 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      182,17  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   J.Burkaus įmonė   kodas - 148102539
 Kita informacija   BVPŽ - 44100000-1

                                                                                                               Pirkimas Nr. 40

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-07
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 27 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-07
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 27 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Panevėžio Lytagra"  kodas - 247692970
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-07
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 27 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      62,98  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Panevėžio Lytagra"  kodas - 247692970
 Kita informacija   BVPŽ - 44100000-1

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 41

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-07
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 29 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-07
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 29 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Panevėžio Lytagra"  kodas - 247692970
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-07
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 29 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      103,50  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Panevėžio Lytagra"  kodas - 247692970
 Kita informacija   BVPŽ - 44100000-1

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 42

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-07
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-07
  Pirkimo objektas                                  Kartingo variklis - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, JP Motors " kodas 300626060
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ -343000000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-07
 Pirkimo objektas                            Kartingo variklis - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      289,00  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,, JP Motors " kodas 300626060
 Kita informacija   BVPŽ - 343000000

                                                                                                             Pirkimas Nr. 43

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-08
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-08
  Pirkimo objektas                                  Galvučių rinkinys 120 - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Panevėžio Lytagra"  kodas - 247692970
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-08
 Pirkimo objektas                            Galvučių rinkinys 120 - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      137,75  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,,Panevėžio Lytagra"  kodas - 247692970
 Kita informacija   BVPŽ - 44100000-1

                                                                                                                Pirkimas Nr. 44

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-08
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 24 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-08
  Pirkimo objektas                                  Kartingo guoliai - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Guolių era" kodas 300614948
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44440000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-08
 Pirkimo objektas                            Kartingo guoliai - 24 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      98,40  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   UAB,, Guolių era" kodas 300614948
 Kita informacija   BVPŽ - 44440000-6

                                                                                                                       Pirkimas Nr. 45

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-09
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 250 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-09
  Pirkimo objektas                                           Metalinės drabužių spintelės - 250 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Metgama" kodas 134003118
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis  26 p. siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 303316138

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-09
 Pirkimo objektas                            Metalinės drabužių spintelės - 250 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      7677,45  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Metgama" kodas 134003118
 Kita informacija   BVPŽ - 30316138

                                                                                                                  Pirkimas Nr. 46

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-11
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 19 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-11
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės- 19 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Senukų prekybos centras"  kodas - 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-11
 Pirkimo objektas                             Ūkinės prekės- 19 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      51,45  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     UAB,,Senukų prekybos centras"  kodas - 234376520
 Kita informacija   BVPŽ - 44100000-1

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 47

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-11
 Pirkimo objektas                         Paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-01
  Pirkimo objektas                                 Spausdintuvo kasetės atnaujinimas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB ,,Servea"   kodas - 300003138
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 30237310-5

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-11
 Pirkimo objektas                              Spausdintuvo kasetės atnaujinimas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      12,16  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB ,,Servea"   kodas - 300003138
 Kita informacija   BVPŽ- 30237310-5                                         

                                                                                                                              Pirkimas Nr. 48

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-14
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 1 vnt., 5 m.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-14
  Pirkimo objektas                                 Ūkinės prekės - 1 vnt., 5 m.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB ,,Panevėžio Lytagra"   kodas - 247692970
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 44100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-14
 Pirkimo objektas                              Ūkinės prekės - 1 vnt., 5 m.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      57,43  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB ,,Panevėžio Lytagra"   kodas - 247692970
 Kita informacija   BVPŽ- 44100000-1

                                                                                                                Pirkimas Nr. 49

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-14
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-14
  Pirkimo objektas                                  Transporto prekės (autobuso SCANIA)- 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas     Aušros Kavaliuaskienės individuali veikla
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                              Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 34300000

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-14
 Pirkimo objektas                            Transporto prekės (autobuso SCANIA)- 4 vnt. 
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      14,78  €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   Aušros Kavaliuaskienės individuali veikla
 Kita informacija   BVPŽ - 34300000

                                                                                                                          Pirkimas Nr. 50

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-15
 Pirkimo objektas                         Paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                  2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-15
  Pirkimo objektas                                  Paslaugos (remonto) - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB ,,Megaoma"   kodas - 140925937
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis  26 p. siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 32000000-3

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-15
 Pirkimo objektas                             Paslaugos (remonto) - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      1925,00 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB ,,Megaoma"   kodas - 140925937
 Kita informacija   BVPŽ- 32000000-3

                                                                                                                  Pirkimas Nr. 51

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-15
 Pirkimo objektas                         Paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-15
  Pirkimo objektas                                  Paslaugos( apsaugos sig.remonto) - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      Sigitas Sargautis IDV pažyma Nr.473334
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50610000-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-15
 Pirkimo objektas                             Paslaugos ( apsaugos sig.remonto) - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      73,00 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   Sigitas Sargautis IDV pažyma Nr.473334
 Kita informacija   BVPŽ- 50610000-4

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 52

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-15
 Pirkimo objektas                         Paslaugos - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                           2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-15
  Pirkimo objektas                                  Paslaugos (vaizdo kam.remonto) - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      Sigitas Sargautis IDV pažyma Nr.473334
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                             Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 50610000-4

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-15
 Pirkimo objektas                             Paslaugos (vaizdo kam.remonto) - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      275,00 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas   Sigitas Sargautis IDV pažyma Nr.473334
 Kita informacija   BVPŽ- 50610000-4

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 53

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-15
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 18 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-15
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 18 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                      UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežastis                            Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 25 p.apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai. Pirkimas  atliktas per CPO .
 Kita  informacija                                    BVPŽ - 33760000-5   CPO01947

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-15
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 18 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      54,01 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,,Officeday" kodas 124931353
 Kita informacija   BVPŽ- 33760000-5     CPO01947

                                                                                                                       Pirkimas Nr. 54

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-18
 Pirkimo objektas                        Automobilio draudimo paslauga - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-18
  Pirkimo objektas                                   Automobilio draudimo paslauga - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                      UADBB,, Sandėjas"  kodas 148331096
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis  26 p. siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 66510000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-18
 Pirkimo objektas                            Automobilio draudimo paslauga - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      67,42 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UADBB,, Sandėjas"  kodas 148331096
 Kita informacija   BVPŽ- 66510000-8

                                                                                                                    Pirkimas Nr. 55

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-21
 Pirkimo objektas                         Šaldytuvas - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-21
  Pirkimo objektas                                   Šaldytuvas  - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                      UAB,, Baltic Master"  kodas 121944712
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis  26 p. siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 39710000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-21
 Pirkimo objektas                            Šaldytuvas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      1076,90 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Baltic Master"  kodas 121944712
 Kita informacija   BVPŽ- 39710000-2

                                                                                                                   Pirkimas Nr. 56

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-21
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 12 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-21
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 12 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  R.Jasinskio įmonė ,,JASINRA"  kodas 148008634
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 1830000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-21
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 12 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      37,20 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    R.Jasinskio įmonė ,,JASINRA"  kodas 148008634
 Kita informacija   BVPŽ- 18300000-2

                                                                                                                  Pirkimas Nr. 57

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-21
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 33 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-21
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 33 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  UAB,, Deimena "  kodas 168423851
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 39224000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-21
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 33 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      108,17 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Deimena "  kodas 168423851
 Kita informacija   BVPŽ- 39224000-8

                                                                                                             Pirkimas Nr. 58

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-21
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės (elektros) - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-21
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės (elektros) -  2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  UAB,, Senukų prekybos centras "  kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 39710000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-21
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės (elektros) - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      43,81 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Senukų prekybos centras "  kodas 234376520
 Kita informacija   BVPŽ-39710000-2

                                                                                                                    Pirkimas Nr. 59

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-21
 Pirkimo objektas                         Transporto prekės - 4 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-21
  Pirkimo objektas                                   Transporto prekės - 4 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                      UAB,, Ezotika"  kodas 168409136
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis  26 p. siekiant nustatyti tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami ne mažiau kaip trys potencialūs tiekėjai.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 34351100-3

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-21
 Pirkimo objektas                            Transporto prekės - 4 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      396,00 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Ezotika"  kodas 168409136
 Kita informacija   BVPŽ- 34351100-3

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 60

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-28
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 13 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-28
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės  -  13 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  UAB,, Senukų prekybos centras "  kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 44100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-28
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės  - 13vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      61,65 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Senukų prekybos centras "  kodas 234376520
 Kita informacija   BVPŽ- 44100000-1

                                                                                                                 Pirkimas Nr. 61

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-28
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 9 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-28
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės  -  9vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  UAB,, Senukų prekybos centras "  kodas 234376520
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 39710000-2

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-28
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 9 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      55,60 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Senukų prekybos centras "  kodas 234376520
 Kita informacija   BVPŽ-39710000-2

                                                                                                                   Pirkimas Nr. 62

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-28
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 54 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-28
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 54 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  UAB,, Deimena "  kodas 168423851
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 39224000-8

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-28
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 54 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      226,66 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas    UAB,, Deimena "  kodas 168423851
 Kita informacija   BVPŽ- 39224000-8

                                                                                                                  Pirkimas Nr. 63

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-28
 Pirkimo objektas                         Ūkinės prekės - 8 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-28
  Pirkimo objektas                                  Ūkinės prekės - 8 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  UAB,, Bikuvos" prekyba, kodas 284088150
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 44100000-1

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-28
 Pirkimo objektas                            Ūkinės prekės - 8 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      8,33 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,, Bikuvos" prekyba, kodas 284088150
 Kita informacija   BVPŽ- 44100000-1

                                                                                                                         Pirkimas Nr. 64

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-28
 Pirkimo objektas                         Transporto remonto paslaugos  - 2 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-28
  Pirkimo objektas                                 Transporto remonto paslaugos  - 2 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  UAB,, Sadiras" , kodas 248052770
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 50100000-6

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-28
 Pirkimo objektas                            Transporto remonto paslaugos  - 2 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      245,00 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,, Sadiras" , kodas 248052770
 Kita informacija   BVPŽ- 50100000-6

                                                                                                                Pirkimas Nr. 65

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-28
 Pirkimo objektas                         Tinklo diegimas ir testavimas - 1 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-28
  Pirkimo objektas                                 Tinklo diegimas ir testavimas - 1 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  UAB,, Komi " , kodas 301864748
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 32420000-3

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-28
 Pirkimo objektas                            Tinklo diegimas ir testavimas - 1 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      142,80 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      UAB,, Komi " , kodas 301864748
 Kita informacija   BVPŽ- 32420000-3

                                                                                                                           Pirkimas Nr. 66

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

 Nr.                   1                                                                                                     
 Skelbimo data         2015-12-28
 Pirkimo objektas                         Kanceliarinės pekės (projektas) - 36 vnt.
 Pirkimo būdas   Mažos vertės pirkimas apklausos būdu
 Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis                   Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.                                                                2                                  
 Skelbimo data                                   2015-12-28
  Pirkimo objektas                                  Kanceliarinės pekės (projektas) - 36 vnt.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas                  A.Narbuto įmonė   kodas 147223840
 Laimėjusio dalyvio pasirinkimo  priežasti                    Remiantis Raguvos gimnazijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis 27 p., perkančioji organizacija gali kreiptis į vieną tiekėją.
 Kita  informacija                                    BVPŽ- 30199000-0

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

 Nr.     3                                                                                           
 Skelbimo data                                               2015-12-28
 Pirkimo objektas                            Kanceliarinės pekės (projektas) - 36 vnt.
 Pirkimo pirkimo sutarties kaina Eur.      10,41 €.
 Laimėjusio dalyvio pavadinimas      A.Narbuto įmonė   kodas 147223840
 Kita informacija   BVPŽ- 30199000-0
Atnaujinta: 2016-01-28