Darbo užmokestis

                                       2016 m. III ketv. darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis bruto darbo užmokestis, eur

Direktorė

 

 

Pavaduotoja ugdymui

1

895

Papildomo ugdymo organizatorius

1

685

Mokytojas

3

606

Vyr. mokytojas

11

670

Mokytojas metodininkas

12

728

Spec. pedagogas, logopedas, psichologas, soc.pedagogas

4

637

Biobliotekininkė

1

632

Mokytojo padėjėjas

2

200

Pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

1

603

Sekretorė

1

468

Buhalterė

1

862

Kompiuterių priežiūros inžinierius

2

208

Pailgintos dienos grupės auklėtoja                                             

2

302

Vairuotojas

3

532

Valytoja

7

380

Pastatų priežiūros darbininkas

2

380

Vairavimo mokytojas

1

489

Naktinis sargas

2

518

Elektrikas

1

190

Dujų priežiūros darbininkas         

1

190

Kiemsargis

     2     

380

                                                      2015 m. darbo užmokestis 

Pareigų pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius            

Vidutinis bruto darbo        

užmokestis, eur               

Direktorė

1 1171

Pavaduotoja ugdymui

1

876

Papildomo ugdymo organizatorius

1

624

Mokytojas

4

324

Vyr. mokytojas

10

647

Mokytojas metodininkas

14

721

Spec. pedagogas, logopedas, psichologas,

soc.pedagogas

4

596

Biobliotekininkė

1

596

Mokytojo padėjėjas

2

170

Mišraus amžiaus vaikų ugd.grupės

auklėtoja

1

299

Pavaduotojas administracijos ir

ūkio reikalams

1

568

Sekretorė

1

393

Buhalterė

1

862

Kompiuterių priežiūros inžinierius

2

173

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

2

275

Vairuotojas

3

446

Valytoja

7

312

Pastatų priežiūros darbininkas

2

312

Vairavimo mokytojas

1

355

Naktinis sargas

2

438

Elektrikas

1

156

Dujų priežiūros darbininkas

1

156

Kiemsargis

2

312

Atnaujinta: 2016-12-09